2006 DU126

2006DU126, 2008 SU172, 2008SU172, K06DC6U, K08SH2U, Z1751

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DU126 (351751)
a 2.38704
e 0.14194
i / sin(i) 6.4036 / 0.11153
q 2.04821
Q 2.72587
ω 269.7641
Node 171.1355
m 332.7142
n 0.2672
Epoch 2460200.5
nobs 333
nopp 13
Years observed 2004-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.387
ep 0.149
sin(ip) 0.114
Value Standard error
G 0.150
H 17.520
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3867 0.1492 0.1142 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.52 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot