2006 DR211

2006DR211, 2004 TJ290, 2004TJ290, a1111, K04TT0J, K06DL1R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DR211 (361111)
a 2.30314
e 0.12951
i / sin(i) 3.5686 / 0.06224
q 2.00486
Q 2.60142
ω 175.3714
Node 350.5269
m 13.2282
n 0.2820
Epoch 2460200.5
nobs 150
nopp 9
Years observed 2004-2022
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.303
ep 0.174
sin(ip) 0.062
Value Standard error
G 0.150
H 18.080
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3032 0.1740 0.0625 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.08 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot