2006 DO201

2006DO201, 2000 AZ205, 2000AZ205, K00AK5Z, K06DK1O, W7599

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DO201 (327599)
a 3.14646
e 0.17838
i / sin(i) 18.5589 / 0.31828
q 2.58518
Q 3.70774
ω 13.5566
Node 109.1435
m 71.7599
n 0.1766
Epoch 2460200.5
nobs 345
nopp 12
Years observed 2000-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Tirela (1400)
 
ap 3.148
ep 0.212
sin(ip) 0.286
Value Standard error
G 0.150
H 15.880
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
1400 Tirela 612 Tirela 0.3200 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1476 0.2125 0.2863 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot