2006 DL177

2006DL177, ~01Sn, 2014 RK37, 2014RK37, K06DH7L, K14R37K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DL177 (625629)
a 3.21733
e 0.06956
i / sin(i) 8.8269 / 0.15345
q 2.99354
Q 3.44113
ω 295.5797
Node 357.2753
m 257.6787
n 0.1708
Epoch 2460200.5
nobs 113
nopp 10
Years observed 2003-2020
rms 0.87
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.220
ep 0.052
sin(ip) 0.159
Value Standard error
G 0.150
H 16.580
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2201 0.0517 0.1589 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.58 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot