2006 DF131

2006DF131, 2001 FB190, 2001FB190, K01FJ0B, K06DD1F, Q6000

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DF131 (266000)
a 3.07708
e 0.12272
i / sin(i) 9.6851 / 0.16823
q 2.69945
Q 3.45472
ω 349.5135
Node 21.3281
m 237.7512
n 0.1826
Epoch 2460200.5
nobs 315
nopp 15
Years observed 1960-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.074
ep 0.101
sin(ip) 0.162
Value Standard error
G 0.150
H 15.920
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0735 0.1011 0.1618 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.92 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot