2006 DF108

2006DF108, 2010 BV119, 2010BV119, K06DA8F, K10BB9V, m4019

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 DF108 (484019)
a 3.09252
e 0.05512
i / sin(i) 17.9250 / 0.30777
q 2.92205
Q 3.26299
ω 124.5839
Node 349.6507
m 137.0572
n 0.1812
Epoch 2460200.5
nobs 117
nopp 9
Years observed 2003-2022
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.093
ep 0.077
sin(ip) 0.314
Value Standard error
G 0.150
H 16.240
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0926 0.0768 0.3135 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.24 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot