2006 BY140

2006BY140, 2010 GT175, 2010GT175, K06BE0Y, K10GH5T, m3950

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BY140 (483950)
a 2.40846
e 0.16088
i / sin(i) 4.6510 / 0.08109
q 2.02098
Q 2.79594
ω 218.5452
Node 306.1901
m 243.0542
n 0.2637
Epoch 2460200.5
nobs 107
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.92
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.406
ep 0.201
sin(ip) 0.095
Value Standard error
G 0.150
H 18.190
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4060 0.2014 0.0954 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.19 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot