2006 BO193

2006BO193, 2004 RH125, 2004RH125, K04RC5H, K06BJ3O, Y8698

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BO193 (348698)
a 2.34428
e 0.18226
i / sin(i) 2.0716 / 0.03615
q 1.91701
Q 2.77154
ω 212.4299
Node 285.7879
m 328.3822
n 0.2746
Epoch 2460200.5
nobs 137
nopp 10
Years observed 2004-2022
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.344
ep 0.221
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 18.040
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3442 0.2210 0.0498 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.04 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot