2006 BN252

2006BN252, 2004 TN271, 2004TN271, K04TR1N, K06BP2N, M1481

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BN252 (221481)
a 3.01239
e 0.05478
i / sin(i) 2.6780 / 0.04672
q 2.84737
Q 3.17740
ω 248.6306
Node 152.7177
m 215.2285
n 0.1885
Epoch 2460200.5
nobs 315
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.012
ep 0.032
sin(ip) 0.039
Value Standard error
G 0.150
H 16.520
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0117 0.0316 0.0390 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.52 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot