2006 BK296

2006BK296, 2005 WL219, 2005WL219, K05WL9L, K06BT6K, w7487

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BK296 (587487)
a 2.31174
e 0.12782
i / sin(i) 6.4395 / 0.11215
q 2.01626
Q 2.60723
ω 328.8840
Node 121.2515
m 40.8710
n 0.2804
Epoch 2460200.5
nobs 97
nopp 7
Years observed 2005-2022
rms 0.48
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.312
ep 0.151
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 18.690
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3119 0.1507 0.1019 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.69 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot