2006 BK231

2006BK231, 2004 TZ279, 2004TZ279, K04TR9Z, K06BN1K, L7484

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BK231 (217484)
a 2.34694
e 0.17068
i / sin(i) 2.8782 / 0.05021
q 1.94638
Q 2.74751
ω 203.8422
Node 48.6479
m 221.4752
n 0.2741
Epoch 2460200.5
nobs 359
nopp 15
Years observed 2001-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Nysa (44)
 
ap 2.348
ep 0.178
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 17.060
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
44 Nysa 405 Nysa-Polana -0.3100 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3480 0.1779 0.0402 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.06 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot