2006 BH178

2006BH178, 2004 TM257, 2004TM257, d1181, K04TP7M, K06BH8H

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BH178 (391181)
a 2.42354
e 0.10562
i / sin(i) 2.1924 / 0.03825
q 2.16757
Q 2.67950
ω 241.5663
Node 355.0370
m 150.8648
n 0.2612
Epoch 2460200.5
nobs 147
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.421
ep 0.128
sin(ip) 0.043
Value Standard error
G 0.150
H 17.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4210 0.1276 0.0433 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot