2006 BG4

2006BG4, ~01Rx, 2008 SZ353, 2008SZ353, K06B04G, K08SZ3Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 BG4 (625577)
a 2.34825
e 0.15371
i / sin(i) 0.9455 / 0.01650
q 1.98729
Q 2.70920
ω 139.0577
Node 308.5720
m 350.5982
n 0.2739
Epoch 2460200.5
nobs 61
nopp 8
Years observed 2001-2021
rms 0.49
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.348
ep 0.166
sin(ip) 0.029
Value Standard error
G 0.150
H 18.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3484 0.1663 0.0285 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot