2006 AR94

2006AR94, ~01Rm, 2012 TB290, 2012TB290, K06A94R, K12TT0B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 AR94 (625566)
a 2.40235
e 0.17996
i / sin(i) 0.6812 / 0.01189
q 1.97003
Q 2.83467
ω 217.7301
Node 167.4555
m 339.1648
n 0.2647
Epoch 2460200.5
nobs 114
nopp 7
Years observed 2006-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.403
ep 0.151
sin(ip) 0.019
Value Standard error
G 0.150
H 18.390
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4025 0.1512 0.0187 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot