2006 AE104

2006AE104, 2014 WP243, 2014WP243, K06AA4E, K14WO3P, m3910

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2006 AE104 (483910)
a 3.06650
e 0.09995
i / sin(i) 8.8693 / 0.15418
q 2.76000
Q 3.37299
ω 27.5683
Node 306.2740
m 256.9964
n 0.1835
Epoch 2460200.5
nobs 243
nopp 14
Years observed 2003-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.064
ep 0.080
sin(ip) 0.171
Value Standard error
G 0.150
H 16.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0643 0.0801 0.1708 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot