2005 YX224

2005YX224, 2015 FD342, 2015FD342, K05YM4X, K15FY2D, x6648

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 YX224 (596648)
a 2.60770
e 0.17782
i / sin(i) 5.6347 / 0.09819
q 2.14399
Q 3.07140
ω 73.5650
Node 90.1721
m 20.6127
n 0.2341
Epoch 2460200.5
nobs 102
nopp 9
Years observed 2002-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.609
ep 0.218
sin(ip) 0.083
Value Standard error
G 0.150
H 17.790
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6086 0.2183 0.0830 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.79 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot