2005 YV149

2005YV149, 2001 SP209, 2001SP209, K01SK9P, K05YE9V, Z4851

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 YV149 (354851)
a 2.27627
e 0.12391
i / sin(i) 2.7144 / 0.04736
q 1.99423
Q 2.55831
ω 19.5721
Node 32.5552
m 102.9265
n 0.2870
Epoch 2460200.5
nobs 181
nopp 10
Years observed 2001-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.276
ep 0.117
sin(ip) 0.036
Value Standard error
G 0.150
H 18.050
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2761 0.1166 0.0364 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot