2005 YT189

2005YT189, 2004 TO198, 2004TO198, K04TJ8O, K05YI9T, L8792

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 YT189 (218792)
a 3.12980
e 0.09971
i / sin(i) 2.7068 / 0.04723
q 2.81774
Q 3.44186
ω 143.0372
Node 185.9928
m 201.4713
n 0.1780
Epoch 2460200.5
nobs 328
nopp 17
Years observed 2002-2023
rms 0.88
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.131
ep 0.075
sin(ip) 0.051
Value Standard error
G 0.150
H 15.970
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1311 0.0751 0.0514 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.97 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot