2005 YC246

2005YC246, 2008 SY123, 2008SY123, K05YO6C, K08SC3Y, Z1662

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 YC246 (351662)
a 2.35737
e 0.10093
i / sin(i) 3.2016 / 0.05585
q 2.11945
Q 2.59529
ω 306.1743
Node 199.7421
m 297.8982
n 0.2723
Epoch 2460200.5
nobs 287
nopp 13
Years observed 2005-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.357
ep 0.140
sin(ip) 0.065
Value Standard error
G 0.150
H 17.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3570 0.1395 0.0647 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot