2005 WT165

2005WT165, ~01QT, 2005 WV85, 2005WV85, K05W85V, K05WG5T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 WT165 (625485)
a 3.01073
e 0.17021
i / sin(i) 3.9800 / 0.06941
q 2.49827
Q 3.52318
ω 310.9692
Node 76.7357
m 173.3950
n 0.1887
Epoch 2460200.5
nobs 71
nopp 6
Years observed 2005-2020
rms 0.26
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.006
ep 0.141
sin(ip) 0.051
Value Standard error
G 0.150
H 17.540
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0064 0.1415 0.0508 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.54 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot