2005 WO184

2005WO184, 2001 YK152, 2001YK152, a6977, K01YF2K, K05WI4O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 WO184 (366977)
a 2.69750
e 0.19482
i / sin(i) 10.3414 / 0.17951
q 2.17196
Q 3.22303
ω 82.0312
Node 270.3973
m 37.4549
n 0.2225
Epoch 2460200.5
nobs 303
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.697
ep 0.150
sin(ip) 0.205
Value Standard error
G 0.150
H 16.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6966 0.1498 0.2046 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot