2005 WH130

2005WH130, 2015 TR263, 2015TR263, K05WD0H, K15TQ3R, x6553

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 WH130 (596553)
a 3.05614
e 0.12670
i / sin(i) 5.6403 / 0.09828
q 2.66894
Q 3.44333
ω 100.8470
Node 263.8298
m 179.0323
n 0.1845
Epoch 2460200.5
nobs 94
nopp 7
Years observed 2004-2021
rms 0.36
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.054
ep 0.093
sin(ip) 0.120
Value Standard error
G 0.150
H 17.290
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0540 0.0930 0.1204 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.29 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot