2005 VY106

2005VY106, 2015 XX220, 2015XX220, K05VA6Y, K15XM0X, u9667

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 VY106 (569667)
a 2.21720
e 0.16716
i / sin(i) 5.6346 / 0.09818
q 1.84658
Q 2.58782
ω 188.4302
Node 227.7116
m 137.4159
n 0.2985
Epoch 2460200.5
nobs 55
nopp 5
Years observed 2005-2021
rms 0.42
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.219
ep 0.179
sin(ip) 0.110
Value Standard error
G 0.150
H 18.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2186 0.1794 0.1098 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot