2005 UZ253

2005UZ253, 2004 RH206, 2004RH206, K04RK6H, K05UP3Z, L6017

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UZ253 (216017)
a 2.98448
e 0.07726
i / sin(i) 10.1511 / 0.17625
q 2.75390
Q 3.21507
ω 65.6220
Node 245.2332
m 262.1655
n 0.1912
Epoch 2460200.5
nobs 522
nopp 16
Years observed 2000-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.984
ep 0.064
sin(ip) 0.194
Value Standard error
G 0.150
H 15.400
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9838 0.0635 0.1937 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.40 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot