2005 UZ112

2005UZ112, 2000 SD297, 2000SD297, F2352, K00ST7D, K05UB2Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UZ112 (152352)
a 2.71678
e 0.03833
i / sin(i) 6.8717 / 0.11965
q 2.61265
Q 2.82091
ω 0.9507
Node 237.8776
m 172.7760
n 0.2201
Epoch 2460200.5
nobs 697
nopp 17
Years observed 1996-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.715
ep 0.077
sin(ip) 0.135
Value Standard error
G 0.150
H 15.650
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7146 0.0773 0.1348 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.65 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot