2005 UX219

2005UX219, 2011 UX198, 2011UX198, K05UL9X, K11UJ8X, Z7851

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UX219 (357851)
a 3.18898
e 0.11239
i / sin(i) 16.4433 / 0.28307
q 2.83058
Q 3.54737
ω 269.7559
Node 231.5164
m 319.8548
n 0.1731
Epoch 2460200.5
nobs 226
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.182
ep 0.128
sin(ip) 0.303
Value Standard error
G 0.150
H 15.820
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1820 0.1277 0.3032 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot