2005 UU366

2005UU366, 2010 VM180, 2010VM180, e5695, K05Ua6U, K10VI0M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UU366 (405695)
a 2.87751
e 0.17271
i / sin(i) 13.3636 / 0.23113
q 2.38055
Q 3.37447
ω 262.3454
Node 62.8156
m 300.8587
n 0.2019
Epoch 2460200.5
nobs 212
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.877
ep 0.136
sin(ip) 0.221
Value Standard error
G 0.150
H 16.280
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8765 0.1361 0.2213 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.28 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot