2005 UU265

2005UU265, 2012 BN117, 2012BN117, i4264, K05UQ5U, K12BB7N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UU265 (444264)
a 3.05334
e 0.16123
i / sin(i) 1.8807 / 0.03282
q 2.56105
Q 3.54562
ω 248.5320
Node 151.8913
m 135.1950
n 0.1847
Epoch 2460200.5
nobs 68
nopp 5
Years observed 2005-2021
rms 0.43
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.049
ep 0.138
sin(ip) 0.026
Value Standard error
G 0.150
H 17.760
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0487 0.1377 0.0260 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot