2005 UR249

2005UR249, 2005 UO327, 2005UO327, h4597, K05UO9R, K05UW7O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UR249 (434597)
a 2.41774
e 0.07451
i / sin(i) 7.5685 / 0.13171
q 2.23760
Q 2.59789
ω 206.4909
Node 55.4675
m 51.1740
n 0.2622
Epoch 2460200.5
nobs 192
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.418
ep 0.085
sin(ip) 0.118
Value Standard error
G 0.150
H 17.530
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4185 0.0850 0.1181 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.53 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot