2005 UQ174

2005UQ174, ~01OH, 2016 CB71, 2016CB71, K05UH4Q, K16C71B

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UQ174 (625349)
a 2.79792
e 0.04368
i / sin(i) 3.2072 / 0.05595
q 2.67570
Q 2.92013
ω 153.6789
Node 287.7977
m 266.2686
n 0.2106
Epoch 2460200.5
nobs 125
nopp 9
Years observed 2005-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.799
ep 0.050
sin(ip) 0.076
Value Standard error
G 0.150
H 17.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7990 0.0501 0.0761 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot