2005 UO517

2005UO517, 2013 CZ160, 2013CZ160, K05Up7O, K13CG0Z, u9594

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UO517 (569594)
a 3.11537
e 0.08823
i / sin(i) 9.7599 / 0.16952
q 2.84049
Q 3.39025
ω 247.9971
Node 155.4622
m 80.5567
n 0.1792
Epoch 2460200.5
nobs 107
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.116
ep 0.067
sin(ip) 0.160
Value Standard error
G 0.150
H 17.010
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1157 0.0669 0.1604 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.01 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot