2005 UO294

2005UO294, 1999 RZ243, 1999RZ243, E7855, J99RO3Z, K05UT4O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UO294 (147855)
a 3.01408
e 0.08736
i / sin(i) 2.2908 / 0.03997
q 2.75076
Q 3.27739
ω 170.5503
Node 311.4868
m 83.4649
n 0.1884
Epoch 2460200.5
nobs 422
nopp 17
Years observed 1999-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.014
ep 0.106
sin(ip) 0.058
Value Standard error
G 0.150
H 16.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0135 0.1059 0.0581 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot