2005 UK433

2005UK433, 2001 XP127, 2001XP127, G0448, K01XC7P, K05Uh3K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UK433 (160448)
a 2.54214
e 0.06618
i / sin(i) 1.4417 / 0.02516
q 2.37390
Q 2.71038
ω 107.7988
Node 234.6912
m 212.5570
n 0.2432
Epoch 2460200.5
nobs 325
nopp 15
Years observed 1960-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.542
ep 0.056
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 16.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5419 0.0559 0.0403 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot