2005 UJ498

2005UJ498, 2000 WK180, 2000WK180, K00WI0K, K05Un8J, Q1420

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UJ498 (261420)
a 3.08819
e 0.06855
i / sin(i) 10.9187 / 0.18942
q 2.87649
Q 3.29988
ω 288.6191
Node 100.7380
m 106.2809
n 0.1816
Epoch 2460200.5
nobs 378
nopp 13
Years observed 2000-2021
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.089
ep 0.043
sin(ip) 0.170
Value Standard error
G 0.150
H 15.550
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0886 0.0430 0.1699 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.55 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot