2005 UJ479

2005UJ479, 2010 TN128, 2010TN128, K05Ul9J, K10TC8N, m3788

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UJ479 (483788)
a 2.98641
e 0.24195
i / sin(i) 6.2085 / 0.10815
q 2.26384
Q 3.70897
ω 281.3234
Node 93.3579
m 190.7839
n 0.1910
Epoch 2460200.5
nobs 102
nopp 8
Years observed 2000-2022
rms 0.84
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.981
ep 0.206
sin(ip) 0.092
Value Standard error
G 0.150
H 17.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9812 0.2058 0.0921 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot