2005 UJ277

2005UJ277, 2008 UN161, 2008UN161, K05UR7J, K08UG1N, Z4789

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UJ277 (354789)
a 2.15825
e 0.03060
i / sin(i) 2.0572 / 0.03590
q 2.09221
Q 2.22429
ω 215.9459
Node 221.7516
m 194.3184
n 0.3109
Epoch 2460200.5
nobs 152
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.158
ep 0.090
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 18.330
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1583 0.0900 0.0501 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.33 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot