2005 UG259

2005UG259, 2008 FM134, 2008FM134, K05UP9G, K08FD4M, Z4787

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UG259 (354787)
a 3.12714
e 0.06462
i / sin(i) 9.8649 / 0.17133
q 2.92506
Q 3.32922
ω 349.4276
Node 209.5813
m 287.1476
n 0.1782
Epoch 2460200.5
nobs 449
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.61
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.130
ep 0.098
sin(ip) 0.179
Value Standard error
G 0.150
H 15.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1299 0.0982 0.1789 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot