2005 UF198

2005UF198, 2007 DZ117, 2007DZ117, K05UJ8F, K07DB7Z, Y5228

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UF198 (345228)
a 2.29732
e 0.03789
i / sin(i) 3.1183 / 0.05440
q 2.21028
Q 2.38436
ω 11.8345
Node 296.0854
m 133.2583
n 0.2831
Epoch 2460200.5
nobs 246
nopp 12
Years observed 2005-2022
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.298
ep 0.023
sin(ip) 0.064
Value Standard error
G 0.150
H 17.590
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2976 0.0234 0.0635 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.59 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot