2005 UE113

2005UE113, 2000 SN372, 2000SN372, K00Sb2N, K05UB3E, Q1269

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UE113 (261269)
a 2.71067
e 0.04159
i / sin(i) 6.4011 / 0.11149
q 2.59794
Q 2.82340
ω 333.0569
Node 47.9941
m 32.2783
n 0.2208
Epoch 2460200.5
nobs 446
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.709
ep 0.017
sin(ip) 0.100
Value Standard error
G 0.150
H 16.520
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7094 0.0170 0.1003 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.52 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot