2005 UD253

2005UD253, 2002 CM307, 2002CM307, K02CU7M, K05UP3D, L4494

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UD253 (214494)
a 2.90887
e 0.02914
i / sin(i) 7.2770 / 0.12667
q 2.82412
Q 2.99362
ω 7.4419
Node 32.0071
m 220.6032
n 0.1987
Epoch 2460200.5
nobs 402
nopp 18
Years observed 1960-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.909
ep 0.018
sin(ip) 0.120
Value Standard error
G 0.150
H 16.100
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9087 0.0178 0.1197 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.10 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot