2005 UC404

2005UC404, 2004 RM118, 2004RM118, K04RB8M, K05Ue4C, M4424

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UC404 (224424)
a 2.69764
e 0.17147
i / sin(i) 4.4285 / 0.07722
q 2.23506
Q 3.16022
ω 46.4354
Node 153.4971
m 235.5365
n 0.2224
Epoch 2460200.5
nobs 375
nopp 16
Years observed 1994-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.696
ep 0.213
sin(ip) 0.068
Value Standard error
G 0.150
H 16.550
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6965 0.2129 0.0679 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.55 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot