2005 UC327

2005UC327, 2000 SK330, 2000SK330, K00SX0K, K05UW7C, Q1364

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UC327 (261364)
a 2.84233
e 0.11927
i / sin(i) 2.2640 / 0.03950
q 2.50333
Q 3.18134
ω 329.0366
Node 37.3007
m 291.3738
n 0.2057
Epoch 2460200.5
nobs 276
nopp 16
Years observed 2000-2022
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.842
ep 0.084
sin(ip) 0.034
Value Standard error
G 0.150
H 16.490
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8424 0.0835 0.0336 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.49 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot