2005 UA352

2005UA352, 2010 LY123, 2010LY123, a0989, K05UZ2A, K10LC3Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 UA352 (360989)
a 3.08934
e 0.11617
i / sin(i) 9.5248 / 0.16548
q 2.73046
Q 3.44822
ω 127.8718
Node 261.4117
m 113.7193
n 0.1815
Epoch 2460200.5
nobs 278
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.088
ep 0.089
sin(ip) 0.186
Value Standard error
G 0.150
H 15.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0885 0.0894 0.1857 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot