2005 TU141

2005TU141, 1999 TM298, 1999TM298, d3897, J99TT8M, K05TE1U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 TU141 (393897)
a 3.17630
e 0.08482
i / sin(i) 10.5931 / 0.18383
q 2.90689
Q 3.44570
ω 196.3707
Node 186.1565
m 61.4632
n 0.1741
Epoch 2460200.5
nobs 171
nopp 11
Years observed 1999-2022
rms 0.90
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.181
ep 0.056
sin(ip) 0.184
Value Standard error
G 0.150
H 16.550
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1813 0.0555 0.1836 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.55 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot