2005 TN128

2005TN128, 2011 UW238, 2011UW238, K05TC8N, K11UN8W, l4990

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 TN128 (474990)
a 3.19375
e 0.14270
i / sin(i) 5.1481 / 0.08973
q 2.73798
Q 3.64951
ω 304.1692
Node 27.9060
m 92.1487
n 0.1727
Epoch 2460200.5
nobs 102
nopp 7
Years observed 2005-2022
rms 0.87
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.207
ep 0.108
sin(ip) 0.087
Value Standard error
G 0.150
H 16.760
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2074 0.1084 0.0866 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot