2005 TB141

2005TB141, 2009 SN307, 2009SN307, K05TE1B, K09SU7N, W7299

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 TB141 (327299)
a 2.55421
e 0.21306
i / sin(i) 4.2711 / 0.07448
q 2.01002
Q 3.09840
ω 152.3333
Node 76.0687
m 280.9112
n 0.2414
Epoch 2460200.5
nobs 649
nopp 12
Years observed 2005-2022
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.553
ep 0.257
sin(ip) 0.056
Value Standard error
G 0.150
H 16.660
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5528 0.2571 0.0558 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot