2005 SZ206

2005SZ206, 2001 TX239, 2001TX239, K01TN9X, K05SK6Z, Q1071

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SZ206 (261071)
a 2.55094
e 0.13165
i / sin(i) 1.0647 / 0.01858
q 2.21511
Q 2.88678
ω 200.7398
Node 330.4720
m 348.2711
n 0.2419
Epoch 2460200.5
nobs 249
nopp 15
Years observed 1999-2022
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.553
ep 0.179
sin(ip) 0.033
Value Standard error
G 0.150
H 17.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5525 0.1786 0.0329 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot