2005 SV152

2005SV152, 2000 QQ248, 2000QQ248, K00QO8Q, K05SF2V, L8656

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SV152 (218656)
a 2.68208
e 0.09164
i / sin(i) 10.0357 / 0.17426
q 2.43629
Q 2.92786
ω 239.6564
Node 159.0931
m 31.6455
n 0.2244
Epoch 2460200.5
nobs 545
nopp 17
Years observed 2000-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.682
ep 0.072
sin(ip) 0.169
Value Standard error
G 0.150
H 16.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6823 0.0724 0.1685 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot