2005 SU105

2005SU105, 2001 XP185, 2001XP185, E9918, K01XI5P, K05SA5U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SU105 (149918)
a 2.66726
e 0.20178
i / sin(i) 4.1743 / 0.07279
q 2.12905
Q 3.20548
ω 213.9768
Node 151.8115
m 62.1235
n 0.2263
Epoch 2460200.5
nobs 1513
nopp 18
Years observed 1994-2022
rms 0.57
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.669
ep 0.158
sin(ip) 0.062
Value Standard error
G 0.150
H 15.920
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6688 0.1579 0.0621 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.92 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot