2005 SP269

2005SP269, 2002 AS138, 2002AS138, a3924, K02AD8S, K05SQ9P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SP269 (363924)
a 2.74332
e 0.24266
i / sin(i) 9.5702 / 0.16626
q 2.07763
Q 3.40902
ω 266.8479
Node 129.0455
m 324.3393
n 0.2169
Epoch 2460200.5
nobs 207
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.745
ep 0.197
sin(ip) 0.158
Value Standard error
G 0.150
H 16.830
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7454 0.1968 0.1579 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.83 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot